Maria Porical Fontanell à Radio Arrels

 


Anunci de les commemoracions 2019 de la « Fundació Machado de Colliure »

« Ràdio Arrels », el 5 de febrer 2019

Presentació : Maria Porical Fontanell

Entrevistador : Rafael Renyé.


Com cada any, la Fundació Machado homenatja al poeta i aquest any ressona de manera particular puix que correspon als vuitanta anys de la seva mort.

Han començat les manifestacions a tot arreu i el passat diumenge 27 de gener, hem commemorat la sortida del poeta de la seva terra. Com ell i la seva família, hem pres el tren de Cerbere a Colliure. Fou un acta important al que participaren moltes personalitats i associacions.

Però a la Fundació, a més del Premi Internacional de Literatura – i això desde fa més de 10 anys- hem triat de fer memòria a través de la joventut. Amb aquest propòsit s’han creat dos premis. Un premi pels alumnes d’institut desde l’any 2008 i un pels colegials desde el 2015. Participen joves francesos, espanyols, catalans, andorrans però és obert a tots.

El premi dels colegials consisteix en l’elaboració d’un cartell inspirat en la vida de Machado i els alumnes d’institut escriuen poemes en francés, en castellà o en català.

Son els alumnes que fan de jutges. Els alumnes de la secció d’art de l’Institut Lurçat de Perpinyà traballen amb els seus profesors d’art i d’espanyol i escollen els cartells guanyadors. Tots els alumnes dels instituts que participen llegeixen els poemes i els clasifiquen.

Les obres premiades són publicades. (han he portant unes quantes)

Aquest any, se proclamen els resultats el dia 14 de febrer al Palau dels Reis de Mallorca a partir de les 9 del matí.

 

La manifestació més important és el diumenge 24 de febrer al Centre Cultural de Colliure. Machado morí el 22 de febrer i solem commemorar la seva mort el diumenge més proper a aquest dia.

A partir de les 9 del matí, hi ha una serie d’actes : s’atribueixen oficialment els premis dels colegials, dels alumnes d’institut i sobretot el premi internacional de literatura. Aquest premi fou el primer creat en 1979 ; coneix un éxit molt gran en tot el mon. La majoria dels premiats s’han fet un nom més tard com escriptors: Bernard Sesé, Georges Colomer, Javier Pérez Bazo, Toni Quero, Selena Millares, Miguel Barrero ….

El jurat està constituït per universitaris i escriptors famosos ; actualment el president és en Christian Lagarde, profesor a l’universitat de Perpinyà que succedeix a Jacques Issorel que també era profesor a l’universitat de Perpinyà, un gran especialista de Machado.

Després dels diferents premis, Verónica Sierra Blas de l’universitat d’Alcalá de Henares, responsable de l’arxiu de la fundació, l’escriptora Antonina Rodrigo  i Jacques Issorel, donarán una conferència.

També presentarem un llibre llevat per Serge Barba però en el que tots els membres de la fundació hem participat : « Collioure… les jours bleus d’Antonio Machado » (escrit en castellà i en francès).

Quan s’acabin els actes, irem al cementeri per recollir-nos devant de la tumba del poeta i de la seva mare.

A les tres de la tarda, Susana Azquinezer presentarà el seu espectacle « la veu del exili ».

Tothom és convidat i si voleu tenir més informació, la trobareu en la web : machado-collioure.fr


Resposta feta a Rafael Renyé respecte a la situació actual de Catalunya i a l’ideologia de Machado.

Crec que és pot fer un llaç entre l’ideologia de Machado i la situació actual de Catalunya.

Machado era un republicà convençut i de la primera hora. Venia d’una familia republicana i fou educat a l’escola lliure d’ensenyament de Giner de los Ríos, una escola laica i progressista. Un escola que Franco s’afanyará a tancar.

Repeteix de manera permanent el seu compromís republicà 

– « La meva posició política és avui la mateixa que sempre. Soc un vell republicà per qui la voluntad del poble és sagrada. Tota la meva vida he estat de cara als goberns que, según la meva opinió, no el representaven.

(El mono azul, 17 d’octubre 1936)

 – « la meva ideologia política sempre s’ha atingut a acceptar com a legítim només el gobern que representa la voluntad lliure del poble. Es per això que sempre he estat al costat de la República Espanyola…

(Carta a la poetessa argentina Maria lluisa Carnelli, novembre 1938).

Machado no era un home d’acció (no l’hi permetia la seva salut ni era el seu caràcter) però sempre s’ha compromés amb paraules i actes clars. Per exemple, a Segovia el 14 d’abril de l’any 1931 amb un grup d’amics  habian hissat la bandera republicana al balcó de l’ajuntament :

– « Fou un dia profundament alegre – molts de nosaltres que erem vells republicans no recordavem un dia tan maravellós en que la naturalesa i la historia semblaven fundir-se per vibrar juntes en l’alma dels poetes i en els llavis dels infants….. la República sortia de les urnes acabada i perfecta, com Minerva del cap de Jupiter » 

(La voz de España, 14 d’abril 1937)

També, en 1918, manisfestà a favor dels presos polítics condenats després de les vagues obreres, en 1922 feia part dels que fundaren La « lliga dels drets humans » ; en 1926 firmà la « crida de l’aliança republicana » …

Podem estar segurs de que si estigués aquí, estaria indignat per l’actitud actual de l’estat espanyol. Un estat que no té ningú respect pels ideals republicans de llibertat, igualtat i fraternitat tant funamentals per a Machado. Un estat que és permet d’empresonar o de condenar al exili dones i homes dignes i innocents amb l’únic motiu de que tenen idees diferents de las seves.

Escoltem les paraules de Machado que evoca Barcelona i Catalunya  dins « Juan de Mairena » :

–  « En aquesta il-lustre Barcelona…perla del mar llatí, i en els camps que l’envoltan i que goso  qualificar de virgilians, perquè en ells es troba un equilibri perfect entre l’obra de la naturalesa i la del home, m’agrada de llegir  Joan Maragall,  Mosén Cinto,  Ausias March, insignes poetes d’ahir o altres insignes també, actuals. Com a través d’un vidre de color i poc transparent per mi, la llengua catalana on crec sentir la muntanya, la campana i la mar, em deixe veure alguna cosa d’aquestes intel-ligencies iluminades, d’aquests cors ardorosos de la nostra Ibèria… »

(Juan de Mairena, llibre 2)

Fins el diumenge 24 de febrer a Colliure i bon dia a tothom.


Annonce des commémorations 2019 de la » Fondation Machado de Collioure » à « Radio Arrels », le 5 février 2019.

Présentation : Marie Porical Fontanell
Journaliste : Rafael Renyé

Comme chaque année, la Fondation Machado rend hommage au poète et cette année est particulière car elle correspond aux 80 ans de sa mort.
Les manifestations ont déjà commencé et le dimanche 27 janvier, nous avons commémoré le départ du poète de son pays. Comme lui et sa famille, nous avons pris le train de Cerbère à Collioure. Ce fut une manifestation importante à laquelle ont participé de nombreuses personnalités et associations.
Mais à la Fondation, outre le Prix International de Littérature – et ceci depuis plus de dix ans – nous avons choisi de faire un travail de mémoire en nous appuyant sur la jeunesse. C’est avec cet objectif qu’ont été créés deux prix. Un prix pour les élèves de lycée depuis 2008 et un prix pour les collégiens depuis 2015. Des jeunes français, espagnols, catalans et andorrans y participent mais ils sont ouverts à tout le monde.
Le prix des collégiens consiste à élaborer une affiche en s’inspirant de la vie de Machado et les lycéens écrivent des poèmes en français, en castillan ou en catalan.
Ce sont les élèves qui sont juges. Les élèves de la section d’art du Lycée Jean Lurçat de Perpignan travaillent avec leurs professeurs d’art et d’espagnol et ils choisissent les affiches gagnantes. Tous les lycéens participants lisent les poèmes et les classent. Les textes choisis sont publiés (j’en ai apporté quelques uns).
Cette année, les résultats seront proclamés le 14 février au Palais des Rois de Majorque à partir de 9h du matin.

La manifestation la plus importante aura lieu le 24 février au Centre Culturel de Collioure.
Machado est décédé le 22 février et nous commémorons toujours sa mort le dimanche le plus proche de cette date.
Tout commence à partir de 9h du matin : on attribue officiellement les prix des collégiens, des lycéens et surtout le prix international de littérature. Ce prix a été le premier créé en 1979 ; il connait un très grand succès à travers le monde. La plupart des personnes qui l’on obtenu sont devenus des écrivains connus : Bernard Sesé, Georges Colomer, Javier Pérez Bazo, Toni Quero, Selena Millares, Miguel Barrero…
Le jury est formé d’universitaires et d’écrivains célèbres ; actuellement le président est Christian Lagarde, professeur à l’université de Perpignan qui succède à Jacques Issorel qui était lui aussi professeur à l’Université de Perpignan et qui est un grand spécialiste de Machado.
Après les différents prix, Verónica Sierra Blas de l’Université d’Alcalá de Henares et responsable des archives de la Fondation, l’auteure Antonina Rodrigo et jacques Issorel, donneront une conférence.
Nous présenterons également un livre porté par Serge Barba mais auquel tous les membres de la Fondation ont participé : « Collioure… les jours bleus d’Antonio Machado » (écrit en espagnol et en français).
Quand tous les actes seront terminés, nous nous rendrons au cimetière pour nous recueillir devant la tombe du poète et de sa mère.
A 15h, Susana Azquinezer présentera son spectacle « la voix de l’exil ».
Vous êtes tous invités à venir à Collioure le dimanche 24 février.
Vous trouverez toutes les informations sur le site de la Fondation : machado-collioure.fr


Réponse à Rafael Renyé à propos de la situation actuelle de la Catalogne au regard de l’idéologie de Machado.

Je crois que nous pouvons établir un lien entre l’idéologie de Machado et la situation actuelle de la Catalogne.
Machado était un républicain convaincu et de la première heure. Il venait d’une famille républicaine et il était allé à l’école libre d’enseignement de Francisco Giner de los Ríos, une école laïque et progressiste. Une école que Franco s’empressera de fermer aussitôt arrivé au pouvoir.
Il répète sans cesse son engagement républicain :

« Mi posición política es hoy la misma de siempre. Yo soy un viejo republicano para quien la voluntad del pueblo es sagrada. Toda mi vida estuve frente a los gobiernos que, a mi juicio, No la representaban. »
(El mono azul, 17 de octubre de 1937)
« Ma position politique est aujourd’hui la même que j’ai toujours eu. Je suis un vieux républicain pour qui la volonté du peuple est sacrée. Toute ma vie je me suis opposé aux gouvernements qui, d’après moi, ne le représentaient pas. »
(El mono azul, 17 octobre 1936)

« Mi ideario político se ha limitado siempre a aceptar como legítimo solamente el Gobierno que representa la voluntad libre del pueblo. Por eso estuve siempre al lado de la República española… »
(Carta a María Luis Carnelli, noviembre de 1938)

« Mon idéologie politique s’en est toujours tenue à accepter comme légitime exclusivement le gouvernement qui représente la volonté libre du peuple. C’est pour cela que j’ai toujours été du côté de la République espagnole… »
(Lettre à la poétesse argentine Maria LLuisa Carnelli, novembre 1938)

Machado n’était pas un homme d’action (sa santé ne lui permettait pas et outre, ce n’était pas dans sa nature) mais il s’est toujours engagé par ses paroles et par ses actes. Par exemple, à Ségovie le 14 avril 1931, avec un groupe d’amis, ils ont hissé le drapeau républicain au balcon de l’hôtel de ville :

« Fue un día profundamente alegre. Muchos que ya éramos viejos republicanos no recordábamos otro más alegre en que la naturaleza y la historia parecían fundirse para vibrar juntas en el alma de Los poetas y en los labios de los niños… La República salía de las urnas acabada y perfecta, como Minerva de la cabeza de Júpiter. Así recuerdo yo el 14 de abril de 1931. »
(La voz de España, el 14 de abril de 1937)

« Ce fut un jour de grande joie – beaucoup d’entre nous qui étions de vieux républicains, nous n’avions pas souvenir d’un jour aussi merveilleux où la nature et l’histoire semblaient se fondre pour vibrer de concert dans l’âme des poètes et sur les lèvres des enfants… la République sortait des urnes achevée et parfaite, comme Minerve de la tête de Jupiter. C’est le souvenir que je garde du 14 avril 1931.»
(La voz de España, 14 avril 1937)

En 1918, il avait manifesté en faveur des prisonniers politiques condamnés après les grèves ouvrières, en 1922 il faisait partie de ceux qui avaient fondé la «  ligue des droits de l’homme » ; en 1926 il avait signé « l’appel de l’alliance républicaine »….

Nous pouvons être sûrs que s’il était ici, il serait indigné par l’attitude actuelle du gouvernement espagnol. Un état qui n’a aucun respect pour les idéaux de liberté, égalité et fraternité si fondamentaux pour Machado. Un état qui se permet d’emprisonner ou de condamner à l’exil des femmes et des hommes dignes et innocents au seul motif qu’ils ont des idées différentes des siennes.

Ecoutons les mots de Machado évoquant Barcelone et la Catalogne dans son œuvre Juan de Mairena :

« En esta egregia Barcelona, perla del mar latino, y en los campos que la rodean y que yo me atrevo a llamar virgilianos, porque en ellos se da un perfecto equilibrio entre la obra de la Naturaleza y la del hombre, gusto releer a Juan Maragall, a Mosén Cinto, a Ausias March, grandes poetas de ayer, u otros, grandes también, de nuestros días. Como a través de un cristal coloreado y no del todo transparente para mí, la lengua catalana, donde yo creo sentir la montaña, la campanilla y el mar, me deja ver algo de estas mentes iluminadas, de estos corazones ardientes de nuestra Iberia. »
(Juan de Mairena, libro II)

« Dans cette illustre Barcelone… perle de la mer latine, et dans cette campagne qui l’entoure et que j’ose qualifier de virgilienne car on y trouve un parfait équilibre entre l’œuvre de la nature et celle de l’homme, j’aime à lire Joan Maragall, Mosén Cinto, Ausias march, insignes poètes d’hier ou d’autres aussi, actuels. Comme à travers une vitre colorée et peu transparente pour moi, la langue catalane à travers laquelle j’ai l’impression de sentir la montagne, la mer et d’entendre la cloche, me laisse percevoir des parcelles de ces intelligences éclairées, de ces cœurs ardents de notre Ibérie… »
(Juan de Mairena, livre 2)

A dimanche 24 février à Collioure et bonne journée à tous.